> Waar staat ATG voor ?

Het ATG Keurmerk vormt een extra garantie op de kwaliteit van een bepaald product of systeem.

Het label ATG houdt in dat het bouwproduct of bouwsysteem gunstig beoordeeld werd, wat als dusdanig vermeld staat in de betreffende Technische Goedkeuringstekst. Deze wordt afgeleverd door de BUtgb (Belgische Unie voor de technische goedkeuring in de bouw). De toelating tot het gebruik van het ATG-merk wordt beheerd door de BUtgb aangeduide operatoren (www.butgb.be).

Bron: WTCBBEL ONS GRATIS
0800 62 501
 
 

TREFWOORDEN

    • premies
    • isolatie
    • energiebesparing

© 2015 Healthy Homes maakt deel uit van de groep Bouwwerken De Ruyck